diumenge, 13 de novembre de 2016

Què és el Servei Comunitari?

DEFINICIÓ

El servei comunitari és la possibilitat de dur a terme per mitjà de l’experiència i d’una manera organitzada, tot allò,o part, del que pertany a l’àmbit curricular , amb la finalitat d’assolir persones responsables, participatives i implicades en les necessitats de la societatFORMACIÓ SERVEI COMUNITARI

Catalunya prové d’una llarga tradició de participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. El nostre país s’ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han pres una opció de compromís vers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú, a la millora constant de les condicions de vida i a la defensa i al creixement de la societat i la cultura catalana. Aquest tret ha constituït un element essencial de la identitat pròpia del nostre país.

En aquest sentit i amb la finalitat de fomentar l’esperit cívic i la solidaritat en tots els nivells de la societat i potenciar la participació i la responsabilitat de les associacions i de les persones en el màxim dels camps d’acció que afecten el bé comú, l’any 2002 s’acorda l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) amb la participació del conjunt més representatiu del teixit associatiu i diferents àmbits, dels departaments de la Generalitat, de les entitats de representació local, dels sindicats, del sector empresarial, de les universitats i dels col·legis professionals.

En aquest marc i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament vol impulsar el servei comunitari per a l’alumnat de l’ESO amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El servei comunitari respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada